گزارش عملکرد سال 1400

گزارش عملکرد نمایشگاه مکانیزاسیون ، ادوات و ماشین آلات کشاورزی و

نمایشگاه  باغبانی، گلخانه و نهاده ها (بذر،کود،سم)


آبان 1400 – مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب تهران