مجوز برگزاری نمایشگاه

مجوز برگزاری نمایشگاه توسط شهرداری تهران صادر شده است، برای مطمئن شدن از رعایت اصول و ضوابط مربوط به برگزاری رویدادهای فرهنگی و تجاری. این مجوز تضمینی برای شرکت‌ها و بازدیدکنندگان است که نمایشگاه طبق قوانین و مقررات مربوطه برگزار می‌شود.