چرا آی فارم

نمایشگاه کشاورزی iFarm با هدف معرفی کالاها و محصولات جدید، ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان و متخصصین بخش کشاورزی ، آشنایی با آخرین دستاوردها، ایجاد فرصت مذاکرات و عقد قراردادهای کاری و … فراهم می آورد. بستری آماده برای ملاقات با نمایندگان و توزیع کنندگان جدید توسعه برند و ابقاء وفاداری مشتریان دسترسی به بازدیدکنندگان متخصص و تجار کشورهای همسایه دستیابی به بازار پر سود و رو به رشد داخل کشور و خاورمیانه ارتباط با واسطه ها و توزیع کنندگان ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی ارزیابی نحوه افزایش توان صنعت کشاورزی، باغبانی و سیستم های نوین آبیاری بهره گیری گسترده از تبلیغات در جهت افزایش اعتبار و معرفی بهتر شرکت کنندگان شناخت توانایی های علمی، پژوهشی و صنعتی کشور و تقویت ارتباط بین دانشگاه ها و صنایع و مراکز علمی- پژوهشی کشور